Rahoittaa

Laskennallinen korvauslaskenta

Laskennallinen korvauslaskenta

Jos lykätyn korvauksen järjestely perustuu työntekijän suoritukseen tiettynä ajanjaksona, kertyä laskennallisen palkan kustannuksia kyseisellä ansaintajaksolla.

Jos lykätty korvaus perustuu sekä nykyiseen että tulevaan palveluun, kertyy kuluja vain nykyiselle palvelulle kuuluvasta korvauksen osasta. Laskennallisen korvauksen täyttä kelpoisuuspäivästä alkaen työnantajan olisi pitänyt kertyä tulevaisuudessa odotettavissa olevien etuuksien nykyarvo. Järjestelyn ehdoista riippuen voi olla tarpeen kirjata suoriteperuste työntekijän elinajanodotteen perusteella kuolleisuustaulukoiden tuella tai elinkorkosopimuksen arvioituihin kustannuksiin.

Esimerkki laskennallisesta korvauslaskennasta

Armadillo Industries luo toimitusjohtajalle lykätyn palkkasopimuksen, jonka nojalla hänestä on oikeus saada sopimuksessa mainitut edut viiden vuoden kuluttua. Sopimuksen ehtojen mukaan toimitusjohtaja tarjoaa palveluja viideksi vuodeksi ansaitakseen lykätyn palkan, joten Armadillo kerää sopimuksen kustannukset viiden vuoden aikana.