Rahoittaa

Keräysjakso

Perintäaika on keskimääräinen päivien määrä, joka vaaditaan saatavien perimiseksi asiakkailta. Se mitataan välinä laskun laskemisesta asiakkaan käteisen vastaanottamiseen.

Lyhyempää perintäaikaa pidetään optimaalisena, koska velkojayhteisön varat ovat lyhyessä ajassa vaarassa ja tarvitsee myös vähemmän käyttöpääomaa liiketoiminnan hoitamiseen. Jotkin yhteisöt sallivat kuitenkin tarkoituksellisesti pidemmän perintäajan laajentaakseen myyntiään asiakkaille, joiden luottoluokka on heikompi.

Keräysjaksolaskelma ei sisällä muiden kuin myyntisaamisten, kuten työntekijöille maksettavien ennakoiden, perintäaikaa, koska se vääristää laskennan tulosta.