Rahoittaa

Välillinen vastuu

Välillinen vastuu on mahdollinen velvoite, joka voi syntyä tietyissä olosuhteissa. Välillinen vastuu on olemassa seuraavissa tilanteissa:

  • Yhteisö on velan toissijainen velallinen, jossa ensisijainen velallinen on toinen osapuoli. Yhteisö on vastuussa vain, jos ensisijainen velallinen laiminlyö maksuvelvollisuutensa.
  • Tulevaisuudessa voi tapahtua tapahtuma, joka aiheuttaa velvoitteen, kuten epäedullinen oikeusjuttu.