Rahoittaa

Veroetuuskohde

Veroetuuserä on eräänlainen tulo, joka voi aiheuttaa vaihtoehtoisen vähimmäisveron (AMT) käyttöönoton. Tämäntyyppisiin tuloihin ei yleensä sovelleta tuloveroa. Näiden erien summa lisätään takaisin verotettavaan tuloon laskettaessa AMT: tä sen varmistamiseksi, että niistä hyötyvät korkean tulotason veronmaksajat maksavat ainakin jonkin veron vähimmäismäärän. Esimerkkejä veroetuuskohteista ovat:

  • Ylimääräiset aineettomat porauskustannukset
  • Korko yksityisiltä yksityisiltä kunnallisilta joukkovelkakirjoilta
  • Pienyritysten osakkeiden poissulkeminen