Rahoittaa

Ansaitsee voimaa

Ansaintavoima on yrityksen kyky ansaita voittoa jatkuvasta toiminnastaan. Kun yrityksellä on korkea ansaintavoima pitkällä aikavälillä, sillä on yleensä vahvempi arvostus. Ansaintavoimaa voidaan mitata useilla tavoilla, mukaan lukien seuraavat:

  • Osinkotuotto

  • Osakekohtainen tulos

  • Liiketoiminnan tuotot varoille

  • Pääoman tuotto

  • Oman pääoman tuotto