Rahoittaa

Pääkirjan virkailija Pääkirjan kirjanpitäjän toimenkuva

Sijainti Kuvaus: Pääkirjan virkailija Pääkirjan kirjanpitäjä

Perustoiminto: Pääkirjan virkailijan asema on vastuussa päiväkirjamerkintöjen luomisesta ja tositteiden kokoamisesta sekä tilien sisällön seuraamisesta, tilinpäätöksen osien luomisesta ja niihin liittyvien tietojen kirjoittamisesta. Pääkirjanpitokirjanpitäjän toimenkuva on olennaisesti sama, mikä viittaa ehkä jonkin verran korkeampaan kokemukseen tai virkaan kuin virkailijan nimi.

Päävastuu:

 • Pidä yllä kuukausittaisten päiväkirjamerkintöjen luetteloa
 • Tallenna kaikkien päiväkirjamerkintöjen tukitiedot
 • Syötä kaikki päiväkirjamerkinnät kirjanpito-ohjelmistoon
 • Varmista, että peruutusmerkintöjä esiintyy
 • Luo toistuvia päiväkirjamerkintämalleja
 • Varmista, että toistuvia merkintöjä muutetaan tai lopetetaan sopivissa liipaisupisteissä
 • Pidä yksityiskohtaista luetteloa kaikkien tasetilien sisällöstä
 • Avustaa tilintarkastajia päiväkirjakirjauksissa
 • Avustaa tilinpäätöksen laatimisessa
 • Avustaa tilinpäätöksen alaviitteiden kirjoittamisessa
 • Avustaa SEC-tietojen ja tukitaulukoiden kirjoittamisessa

  Halutut pätevyydet: Yli 3 vuoden pääkirjakirjakokemus. Kandidaatin tutkinto liiketoiminnassa tai kirjanpidossa. Sen on oltava suunnattu yksityiskohtiin.

  Valvoo: Ei mitään