Rahoittaa

Yhteisen edun kiinteistöalan yhdistys

Yhteistä etua palveleva kiinteistöyhdistys ohjaa yhteisen edun mukaista yhteisöä, kuten osakehuoneistoa tai aikaosuuksia. Yhdistys vastaa kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista, hoitopalveluista ja muista hallintoasiakirjoissaan määritetyistä tehtävistä, jotka tehdään usein alihankintana kiinteistönhoitoyhtiölle. Yhdistys rahoitetaan meneillään olevilla jäsenarvioinneilla. Jäsenet valitsevat yhdistyksen hallituksen, joka edustaa heidän etujaan yhdistyksessä.