Rahoittaa

Eläkevakuutusmenetelmä

Annuiteettipoistomenetelmä on poistomenetelmä, joka keskittyy kiinteän omaisuuden tuottoprosentin saavuttamiseen. Sitä käytetään todennäköisemmin kalliimpiin käyttöomaisuuksiin, joiden odotetaan olevan pitkä käyttöikä. Käytä annuiteettimenetelmää seuraavasti:

  1. Arvioi omaisuuserään liittyvät tulevat kassavirrat.

  2. Laske näiden kassavirtojen sisäinen tuottoaste.

  3. Kerro sisäinen tuottoprosentti omaisuuden alkuperäisellä kirjanpitoarvolla.

  4. Vähennä tulos kuluvan kauden kassavirrasta.

  5. Jäännösarvo on kuluksi kirjatut poistot kuluvalta kaudelta.

Elinkorkomenetelmää ei tueta yleisesti hyväksytyillä kirjanpitoperiaatteilla. Tätä lähestymistapaa kutsutaan myös yhdistetyn koron poistomenetelmäksi.