Rahoittaa

Rahastonhoitajan toimenkuva

Sijainti Kuvaus: Rahastonhoitaja

Perustoiminto: Rahastonhoitajan asema on vastuussa yhtiön rahoitustoimintaan liittyvästä likviditeetistä, sijoituksista ja riskienhallinnasta.

Päävastuu:

 1. Ennustaa kassavirta-asemat, niihin liittyvät lainanoton tarpeet ja käytettävissä olevat varat

 2. Varmista, että käytettävissä on riittävästi varoja käynnissä olevien operatiivisten ja pääomasijoitusvaatimusten täyttämiseksi

 3. Käytä suojausta lieventääkseen yhtiön lainojen korkoihin ja sen valuuttapositioihin liittyviä rahoitusriskejä

 4. Ylläpitää pankkisuhteita

 5. Pidä luottoluokituslaitossuhteita

 6. Järjestä pääoma- ja velkarahoitus

 7. Sijoittaa varoja

 8. Sijoita eläkerahastot

 9. Seurata ulkoistettuja valtionhallinnon toimintoja yrityksen puolesta hoitavien kolmansien osapuolten toimintaa

 10. Neuvoa johtoa sen lyhyen ja pitkän kantaman suunnittelun likviditeettinä

 11. Valvoa luoton jatkamista asiakkaille

 12. Ylläpitää politiikkojen ja menettelyjen järjestelmää, joka edellyttää riittävää valvontaa valtiovarainministeriön toiminnassa

Halutut pätevyydet: Kandidaatin tutkinto rahoituksesta tai kirjanpidosta sekä 10+ vuoden asteittain vastuullinen kassakokemus suurelle yritykselle. Pitäisi olla perusteellinen käsitys johdannaisista, suojauksista, sijoituksista, pankkitilien hallinnasta ja kansainvälisistä rahavirroista.

Valvoo: Valtiokonttorin henkilöstö