Rahoittaa

Ehdollisen omaisuuden määritelmä

Ehdollinen omaisuuserä on mahdollinen omaisuuserä, joka voi syntyä voitosta, joka riippuu tulevista tapahtumista, jotka eivät ole yhteisön määräysvallassa. Kirjanpitostandardien mukaan yritys ei kirjaa ehdollista omaisuutta, vaikka siihen liittyvä ehdollinen voitto on todennäköinen.

Ehdollisesta omaisuuserästä tulee realisoitunut (ja siten kirjattavissa oleva) omaisuuserä, kun siihen liittyvien tulojen toteutuminen on käytännössä varmaa. Tällöin kirjaa omaisuuserä sillä kaudella, jolloin muutos tapahtuu. Tämä ehdollisen omaisuuserän kohtelu ei ole yhdenmukaista ehdollisen velan käsittelyn kanssa, joka on kirjattava, kun se on todennäköistä (säilyttäen siten tilinpäätöksen konservatiivinen luonne).

Paras esimerkki ehdollisen omaisuuserän ja ehdollisen velan molemmilta puolilta on oikeusjuttu. Vaikka on todennäköistä, että kantaja voittaa asian ja saa rahapalkinnon, se ei voi kirjata ehdollista omaisuutta ennen kuin oikeusjuttu on ratkaistu. Toisaalta toisen osapuolen, joka todennäköisesti menettää oikeudenkäynnin, on kirjattava ehdollista vastuuta koskeva varaus heti, kun menetys on todennäköinen, eikä hänen pitäisi odottaa, kunnes oikeusjuttu on saatettu päätökseen. Ehdollisen velan kirjaaminen tapahtuu siis ennen ehdollisen omaisuuserän kirjaamista.

Yritys voi ilmoittaa ehdollisen omaisuuserän olemassaolon tilinpäätöksen mukana olevissa liitetiedoissa, kun taloudellisten hyötyjen tulo on todennäköistä. Näin tekemällä ainakin paljastetaan mahdollisen omaisuuserän olemassaolo tilinpäätöksen lukijoille.

Tilintarkastajat ovat erityisen tarkkaavaisia ​​ehdollisten varojen suhteen, jotka on kirjattu yrityksen kirjanpitoon, ja vaativat, että ne poistetaan rekistereistä ennen lausunnon antamista sen tilinpäätöksestä.