Rahoittaa

Vuosien lukujen poistojen summa

Yleiskatsaus vuosien numeroiden poistojen summasta

Poistojen kirjaamisen nopeuttamiseksi käytetään vuosilukujen menetelmää. Näin tekeminen tarkoittaa, että suurin osa omaisuuserän poistoista kirjataan muutaman ensimmäisen käyttöikävuoden aikana. Tätä menetelmää kutsutaan myös SYD-menetelmäksi.

Menetelmä on sopivampi kuin yleisemmin käytetty tasapoisto, jos hyödyke poistuu nopeammin tai sen tuotantokapasiteetti on aiempina vuosina suurempi kuin ikääntyessään. Poistojen kokonaismäärä on sama riippumatta siitä, mitä poistomenetelmää käytetään - poistomenetelmän valinta vain muuttaa poistojen kirjaamisen ajoitusta.

Tämän tai minkä tahansa muun nopeutetun poistomenetelmän käytössä on ongelma, että se vähentää keinotekoisesti yrityksen raportoitua voittoa lyhyellä aikavälillä. Tuloksena on liian matala tulos lyhyellä aikavälillä, jota seuraa liian korkeat voitot myöhemmillä raportointijaksoilla.

Menetelmän käytöllä voi olla epäsuora vaikutus kassavirtoihin, koska nopeutetut poistot voivat vähentää verotettavien tulojen määrää ja lykätä tuloverojen maksamista myöhemmille kausille.

Laske se seuraavalla kaavalla: