Rahoittaa

Raportointikausi

Raportointijakso on ajanjakso, jonka joukko tilinpäätöksiä kattaa. Raportointijakso on tyypillisesti joko kuukausi, neljännes tai vuosi. Organisaatiot käyttävät samoja raportointijaksoja vuodesta toiseen, jotta niiden tilinpäätöstä voidaan verrata aiempien vuosien tuottamiin.

Raportointijakso ilmoitetaan taloudellisen raportin otsikossa. Esimerkiksi tuloslaskelman otsikossa voi lukea "30. kesäkuuta 20X1 päättyneeltä kuukaudelta", kun taas taseen otsikossa voi olla "30. kesäkuuta 20X1 alkaen".

Harvoissa tapauksissa raportointijakso voi olla lyhyempi, esimerkiksi viikko tai muutama päivä. Tällaista ajanjaksoa käytetään, kun yritys joko aloittaa toimintansa kuukauden puolivälissä tai lopettaa toimintansa ennen normaalin raportointikauden päättymistä. Lyhennettyä jaksoa voidaan käyttää myös silloin, kun uusi emoyritys siirtyy toimistoon kuukauden puolivälissä.

Samankaltaiset ehdot

Raportointijakso on sama kuin tilikausi.