Rahoittaa

Käyttöomaisuuden aikataulu

Käyttöomaisuusaikataulu on täydellinen luettelo kaikista yrityksen käyttöomaisuushyödykkeistä. Se on pääkirjassa luetellun käyttöomaisuuden tilin saldolähde. Tässä aikataulussa ilmoitetaan seuraavat tiedot kustakin luetellusta käyttöomaisuudesta:

1. Ainutlaatuinen omaisuuden numero

2. Käyttöomaisuuden kuvaus

3. Bruttokustannukset

4. Kertyneet poistot

5. Nettokustannukset

Yksityiskohtaisemmassa käyttöomaisuusaikataulussa voidaan myös ilmoittaa kullekin käyttöomaisuudelle mahdollisesti annettu oletusarvo (mahdollinen) sekä kullekin kohdennettu vuotuinen poisto, joka on esitetty erikseen vuosittain. Kuhunkin omaisuuserään sovellettava poistomenetelmän tyyppi voidaan myös luetella. Listaus voi sisältää myös omaisuuserän mahdolliset arvonalentumiset.

Raportin kaikkien bruttokustannussummien kumulatiivisen kokonaissumman on vastattava käyttöomaisuuden pääkirjatilin saldoa. Jos pääkirjaan sisältyvä käyttöomaisuus kirjataan erikseen tyypin mukaan (kuten huonekaluille ja kalusteille tai koneille), käyttöomaisuusaikataulu tulisi järjestää samalla tavalla, ja välisummat jäljittävät nämä tilin saldot.

Raportissa olevien kertyneiden poistojen kumulatiivisen kokonaissumman tulisi olla yhtä suuri kuin pääkirjan tilin kertyneiden poistojen saldo.

Yhtiön tilintarkastajat käyttävät käyttöomaisuusaikataulua säännöllisesti varmistaakseen käyttöomaisuuden olemassaolon ja jäljittääkseen nämä erät takaisin pääkirjan saldoon. Sellaisenaan kirjanpitohenkilöstölle on erittäin tärkeää pitää aikataulu ajan tasalla. Käyttöomaisuusaikataulun ylläpitoon tarvittavaa työn määrää voidaan vähentää seuraavilla tekniikoilla:

  • Aseta korkea pääomaraja niin, että vähemmän menoja luokitellaan käyttöomaisuuteen.

  • Poista varat luettelosta heti, kun ne myydään tai muuten hävitetään, luettelon koon pienentämiseksi.

  • Käytä aikataulussa useita käyttöomaisuuden alaluokkia, joten kussakin luokassa on vähemmän omaisuuksia sovitettavaksi.