Rahoittaa

Realisoimaton hallussapitovoitto

Realisoitumaton hallussapitovoitto on omaisuuden arvon kasvu, jota yritys tai yksityishenkilö edelleen hallussaan pitää. Tätä voittoa ei ole vielä raportoitu toteutuneeksi voitoksi yhteisön tuloslaskelmassa. Kun omaisuus on myyty, voiton katsotaan toteutuneen. Esimerkiksi sijoittaja omistaa kiinteistön, joka alun perin maksoi 500 000 dollaria. Kiinteistön markkina-arvo on sittemmin noussut 800 000 dollariin, mikä on johtanut realisoitumattomaan 300 000 dollarin hallussapitovoittoon.

Varoja pidetään usein myös sen jälkeen, kun niiden arvonnousu on tapahtunut, joko odottaen uutta voittoa tai koska omistaja ei halua maksaa veroa voitosta.