Rahoittaa

Avustuksen päivämäärä

Myöntämispäivä on päivä, jona osakeoptio tai muu osakeperusteinen palkinto myönnetään vastaanottajalle. Apurahan myöntämispäivänä pidetään sitä päivää, jolloin työnantaja ja työntekijä sopivat tärkeimmistä palkitsemiseen liittyvistä ehdoista. Jos osakkeenomistajan hyväksyntää tarvitaan, myöntämispäivän katsotaan viivästyneen, kunnes hyväksyntä on saatu, ellei osakkeenomistajan hyväksyntää pidetä täydellisenä. Sama pätee, kun vaaditaan hallituksen tai johdon jäsenen hyväksyntä.