Rahoittaa

Oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudet ja velvollisuudet ovat tilinpäätöksen laadinnassa käytetty väite, jonka mukaan organisaatiolla on omistusoikeus ilmoitettuihin varoihin ja velvollisuus maksaa ilmoitetut vastuut. Esimerkiksi johto väittää, että yhteisöllä on omistusoikeus käyttöomaisuuteen, joka on koottu organisaation taseen rivikohtaan.