Rahoittaa

Marginaalivoitto

Marginaalivoitto on myyntitapahtumaan liittyvän marginaalitulon ja marginaalikustannuksen ero. Näin ollen se on lisätuotto, joka saadaan yhden ylimääräisen myynnin tuottamisesta. Yleensä yrityksen tulisi jatkaa yksiköiden tuottamista niin kauan kuin jokaisesta uudesta myynnistä saadaan marginaalituloa. Kun yritys saavuttaa käytettävissä olevan tuotantokapasiteettinsa ylärajan, tavaroiden tuottaminen kalliimpaa, koska ylläpito- ja ylityökustannukset kasvavat; tämä kustannusten nousu minimoi tavallisesti ylimääräisen myyntimäärän, joka voidaan saavuttaa.

Keskeinen johtopäätös on lisätäkö kapasiteettia, kun kaikki käytettävissä olevat tuotantomäärät on käytetty loppuun; keskeinen osa tätä päätöstä on lisäkapasiteetista odotettavissa olevan marginaalivoiton määrä.