Rahoittaa

Yhteiset tuotteet

Yhteistuotteet ovat useita tuotteita, jotka syntyvät yhdellä tuotantoprosessilla samanaikaisesti. Näille tuotteille aiheutuu eriyttämättömiä yhteisiä kustannuksia, kunnes ne ovat erillisiä, minkä jälkeen jokaiselle tuotteelle suoritetaan erillinen käsittely. Ennen jakopistettä kustannukset voidaan kohdistaa vain yhteisille tuotteille.