Rahoittaa

Luottamukselliset asiakastiedot

Luottamukselliset asiakastiedot ovat mitä tahansa asiakastietoja, jotka eivät ole yleisön saatavilla. Luottamukselliset tiedot voivat sisältää tekniikkaa, liikesalaisuuksia, liiketoimintaan ja strategioihin liittyviä tietoja sekä asiakkaita, hinnoittelua ja markkinointia koskevia tietoja. Toinen tapa määritellä luottamuksellisia tietoja on mikä tahansa, mikä saattaa vahingoittaa asiakasta, jos se paljastettaisiin.

AICPA-käytännesäännöt hahmottavat useita skenaarioita, joihin sisältyy luottamuksellisia asiakastietoja, ja ilmoitetaan, kuinka kirjanpitäjän tulisi käsitellä näitä tietoja.