Rahoittaa

Karjan määritelmä

Karja on nautakarja, siat, hevoset, siipikarja, lampaat ja maataloustuottajan kasvattamat pienet eläimet. Maatila voi kasvattaa karjaa myyntiin. Kun eläimiä on saatavilla ja pidetään myytävänä, tilan kirjanpitäjä voi arvostaa karjan myyntihintaan vähennettynä arvioiduilla hävittämiskustannuksilla. Tämä nettorealisointiarvovaihtoehto on käytettävissä vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Eläimillä on luotettavat ja toteutettavissa olevat markkinahinnat, jotka ovat helposti määritettävissä

  • Hävittämiskustannukset ovat merkityksettömiä ja ennakoitavissa

  • Eläimet ovat saatavilla välittömästi toimitettaviksi

Karjalla on markkina-arvo, joka kohdistetaan inventaarioon ja kirjataan myös tuloslaskelman tulojen muutoksena. Katsauskauden lopussa kasvatettujen eläinten määrä määritetään ja arvostetaan kauden lopun markkinahinnan perusteella. Tätä lopullista arvoa verrataan sitten arvoon, joka on jo asiaankuuluvassa varastotilissä raportointikauden alusta; ero kirjataan tulotilille.