Rahoittaa

Asetuksen oikeudenmukainen julkistaminen

Asetuksen oikeudenmukainen julkistaminen (FD) edellyttää, että yritys luovuttaa välittömästi suurelle yleisölle kaikki olennaiset ei-julkiset tiedot, jotka se on paljastanut tietyille yrityksen ulkopuolisille henkilöille. Se on suunniteltu varmistamaan, että suuri yleisö saa tietoa, joka on jaettu myös valikoiduille henkilöille.

Asetus luotiin vastauksena tilanteisiin, joissa yritysten todettiin antaneen muutamalle valitulle ulkopuoliselle olennaisia ​​ei-julkisia tietoja, kuten ennakkotulot tulosta. Ulkopuoliset pystyivät käyttämään tietoja kaupankäyntiin, joka asetti heidät epäreiluun kilpailuasemaan suhteessa muihin, vähemmän tietoisiin sijoittajiin. Yritysjohtajat kykenivät myös manipuloimaan analyytikkoja antamalla ennakkotietoa niille, jotka kuvaa yritystä suotuisasti tutkimusraporteissa.

Näiden ongelmien torjumiseksi Securities and Exchange Commission (SEC) antoi säännön FD. Tämä asetus velvoittaa yrityksen julkaisemaan välittömästi suurelle yleisölle kaikki olennaiset ei-julkiset tiedot, jotka se on paljastanut tietyille yrityksen ulkopuolisille henkilöille.

Seuraava FD-säännön teksti on muokattu voimakkaasti pakatakseen suuren määrän legaleseja muotoon, joka kertoo asetuksen olemuksen:

a. Aina kun liikkeeseenlaskija tai joku sen puolesta toimiva henkilö paljastaa mitään merkittävää ei-julkista tietoa kyseisestä liikkeeseenlaskijasta tai sen arvopapereista [välittäjälle, jälleenmyyjälle, sijoitusneuvojalle, sijoitusyhtiölle tai liikkeeseenlaskijan arvopapereiden haltijalle], liikkeeseenlaskijan on julkistettava näiden tietojen perusteella:

1. Samanaikaisesti tahallisen paljastamisen tapauksessa; ja

2. Viipymättä tahattoman julkistamisen yhteydessä. Viipymättä tarkoittaa heti, kun se on kohtuullisen käytännöllistä sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskijan ylempi virkamies saa tietää tahattomasta julkistamisesta. Missään tapauksessa tämä julkistaminen ei saa olla myöhäisempää kuin 24 tuntia tai seuraavan päivän kaupankäynnin alkaminen New Yorkin pörssissä.

b. Tämän jakson a kohtaa ei sovelleta ilmoituksiin, jotka on tehty:

1. Henkilölle, joka on velkaa luottamusvelvollisuutta liikkeeseenlaskijalle (kuten asianajaja, sijoituspankkiiri tai kirjanpitäjä);

2. henkilölle, joka nimenomaisesti suostuu pitämään luovutetut tiedot luottamuksellisina;

3. Arvopaperilain nojalla rekisteröidyn arvopapereiden tarjoamisen yhteydessä, jos se ilmoitetaan rekisteröintilausekkeella tai arvopaperitarjouksen yhteydessä tehdyllä suullisella ilmoituksella rekisteröintilomakkeen jättämisen jälkeen.

Huomaa, että sääntelyn laukaisevat ilmoitukset vain henkilöille, jotka ovat joko sijoittajia tai työskentelevät sijoitusalalla. Puolisoille tai muille perheenjäsenille ei mainita paljastamista, koska tällainen vaatimus edellyttäisi, että sijoittajasuhdehenkilöstö seuraa todella sortavaa määrää tietoa. Myös puolisoita ja muita perheenjäseniä voidaan pitää sisäpiiriläisinä, kun otetaan huomioon heidän suhde yrityksen työntekijöihin.

Asetuksen FD mukaan aineellisen ei-julkisen tiedon "julkistamista" pidetään lomakkeen 8-K arkistointina tai tiedon levittämisenä "toisella julkistamismenetelmällä, joka on kohtuudella suunniteltu tarjoamaan laaja, ei-poissulkeva tietojen jakelu julkisuuteen." Suurin osa yrityksistä hoitaa tilanteen antamalla lomakkeen 8-K. Huomaa, että tämä on yksi harvoista tilanteista, jolloin sinulle ei anneta standardin mukaisia ​​neljän arkipäivän aikaa 8-K: n myöntämistä. Sen sijaan odotetaan, että 8-K vapautetaan 24 tunnin kuluessa siitä, kun paljastustapahtuma on tullut yrityksen korkean virkamiehen tietoon.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found