Rahoittaa

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkistus on työtehtävien jakaminen siten, että yksi henkilö ei ole vastuussa tapahtuman jokaisesta vaiheesta. Tehtävien jakaminen mahdollistaa toisen henkilön todentaman työn, mikä vähentää petosriskiä. Sisäinen tarkastus vähentää myös tapahtumavirheiden määrää, koska toinen henkilö voi havaita ja korjata ne osana jatkuvaa työtä.

Tehtävien jakaminen on kuitenkin vähemmän tehokasta, koska jonotusaika on aina, kun tapahtuman työnkulku siirtyy toiselle henkilölle. Näin ollen sen käyttö voidaan rajoittaa arvokkaisiin liiketoimiin, joissa on suurempi tappioriski.