Rahoittaa

Itsetarkastusopas

Sisäisen tarkastuksen henkilöstö on korkeasti koulutettu ryhmä, jota voidaan käyttää erilaisissa lisäarvoa tuottavissa tehtävissä, mukaan lukien liiketoimintayksiköiden johtajien neuvonta monissa prosesseihin liittyvissä aiheissa. Näin tekeminen tarkoittaa kuitenkin, että perinteisempiin tarkastusten tarkastamisen tehtäviin jää vähemmän aikaa. Sen varmistamiseksi, että sisäisen tarkastuksen henkilöstö palkataan kaikkein arvokkaimpiin tehtäviin, voi olla järkevää siirtää osa valvontakatselmuksista liiketoimintayksiköiden henkilöstölle. Tämä ei tarkoita sitä, että tilintarkastajat eivät enää ryhtyisi tarkastuksiin; sen sijaan he voivat seurata prosesseja trendianalyysillä ja satunnaisilla perusteellisilla katsauksilla ja suorittaa tarkempia tutkimuksia ongelman ilmaistessa.

Useimpiin liiketoiminnan prosesseihin ei liity suurta riskiä, ​​eikä kontrollien hajoamiseen ole paljon mahdollisuuksia. Näissä tapauksissa paikalliselle henkilöstölle voidaan antaa tehtäväksi suorittaa satunnaisia ​​tarkastuksia. Tämä lähestymistapa ei pelkästään pidä matalampaa ammattitaitoa poissa sisäisen tarkastuksen henkilöstön luota, vaan myös varmistaa, että henkilöt, jotka tuntevat parhaiten meneillään olevan liiketoiminnan, ovat tosiasiallisesti tarkastelijoita. Tulos voi olla todella parannusta tarkastustyön laadussa.

Tämän työnsiirron onnistumisen varmistamiseksi sisäisen tarkastuksen ryhmän olisi luotava joukko itsetarkastusoppaita. Kukin selittää valvontatavoitteen, toteaa, kuinka valvontaa käytetään tavoitteen saavuttamiseen, ja kuvaavat prosessin tarkastamiseen tarvittavat tarkat vaiheet. Itsearviointioppaassa on kuvattava prosessit ja kontrollit huomattavan yksityiskohtaisesti, jotta se olisi täysin ymmärrettävissä henkilölle, jota ei ole koulutettu tarkastajaksi. Oppaiden ei myöskään pidä käyttää mitään hämmentävää kirjanpitotekniikkaa. Odota siis, että vietät paljon aikaa näiden oppaiden luomiseen ja testaamiseen varmistaaksesi, että ne voivat muodostaa tehokkaan perustan itsetarkastukselle. Jos itsetarkastusohjelma toteutetaan onnistuneesti, se voi lisätä yrityksen sisäisen tarkastuksen määrää ja laatua.