Rahoittaa

Tulomenot

Tulomenot ovat kustannuksia, jotka veloitetaan kuluista heti, kun kustannukset syntyvät. Tällöin yritys yhdistää aiheutuneet kustannukset vastaavuusperiaatteella samalla raportointikaudella syntyneisiin tuloihin. Tämä antaa tarkimmat tuloslaskelman tulokset. Tulomenoja on kahdenlaisia:

  • Tuloja tuottavan omaisuuden ylläpitäminen. Tämä sisältää korjaus- ja ylläpitokustannukset, koska ne syntyvät nykyisen toiminnan tukemiseksi, eivätkä pidennä omaisuuden käyttöikää tai paranna sitä.

  • Tulojen tuottaminen. Nämä ovat kaikki liiketoiminnan harjoittamiseen tarvittavat päivittäiset kulut, kuten myyntipalkat, vuokrat, toimistotarvikkeet ja apuohjelmat.

Muun tyyppisiä kustannuksia ei pidetä tulomenoina, koska ne liittyvät kustannusten tuottamiseen tulevaisuudessa tulot. Esimerkiksi käyttöomaisuuden hankinta luokitellaan omaisuudeksi ja veloitetaan kuluina useiden ajanjaksojen ajan vastaamaan omaisuuserän kustannuksia useiden tulevien tulojaksojen kanssa. Nämä menot tunnetaan nimelläinvestoinnit.