Rahoittaa

Kirjanpitotulot

Kirjanpitotulot ovat kannattavuutta, joka on laadittu suoriteperusteisen kirjanpidon perusteella. Yleensä kirjanpitotuotto on nettovarallisuuden muutos raportointikaudella, lukuun ottamatta omistajilta saatuja saamisia tai maksuja. Se lasketaan myös tulona vähennettynä kaikki kulut.

Kirjanpitotulot osoittavat kaiken yrityksen harjoittaman operatiivisen ja taloudellisen toiminnan tulokset.

Samankaltaiset ehdot

Kirjanpitotulot tunnetaan myös nettotulona.