Rahoittaa

Käteisvarojen selvitystila

Käteisvarojen selvitystila on varojen jakaminen takaisin yrityksen sijoittajille, kun se selvitetään. Tämä jakauma edustaa yrityksen jäännösarvon tuottoa sijoittajille. Tämän jakelun verotuksellinen asema on seuraava:

  • Jakelu on verotonta sijoittajan osakekannan määrään saakka. Perusta on yleensä hinta, joka maksetaan osakkeen hankkimisesta.

  • Jakelu on verotettavaa kaikista summista, jotka ylittävät sijoittajan osakekannan. Tämä summa ilmoitetaan myyntivoittona tuloveroraportointia varten. Se voidaan luokitella pitkä- tai lyhytaikaiseksi myyntivoitoksi riippuen sijoittajan varastointijakson kestosta.

Jos voitonjaon kokonaismäärä on pienempi kuin sijoittajan kanta osakkeessa, ilmoita sen sijaan pääomatappio, mutta vasta sen jälkeen, kun liiketoiminta on mitätöinyt sijoittajan osakkeet (mikä tarkoittaa, että lisämaksuja ei tule).

Muita kassan selvitystilaan jakamisen ominaisuuksia ovat:

  • Se voidaan maksaa useissa erissä

  • Selvitystilassa oleva yhtiö ilmoittaa sijoittajille osingon kokonaismäärän lomakkeella 1099-DIV

Samankaltaiset ehdot

Selvitysosinko tunnetaan myös maksettavana osinkona.

Liittyvät ehdot

Yritysverosuunnittelu