Rahoittaa

Vaatimustenmukaisuuden testi

Vaatimustenmukaisuuden testaus on tarkastus, joka määrittää, noudattaako organisaatio omia käytäntöjään ja menettelytapojaan tietyllä alueella. Tilintarkastaja suorittaa vaatimustenmukaisuuden testejä varmistaakseen, että tarkastuksen yhteydessä tarkasteltava näyttö on pätevä. Jos vaatimustenmukaisuuden testaus paljastaa, että käytännöt ja menettelyt toimivat oikein, tilintarkastaja voi vähentää analyyttisten tarkastelu- ja validointimenettelyjen määrää, jota muuten käytettäisiin. Vaatimustenmukaisuuden testissä yleisesti käytettyjä toimintoja ovat:

  • Kysymällä työntekijöiltä heidän tehtävistään

  • Työntekijöiden tarkkailu heidän tehtäviensä suorittamisessa

  • Tarkistamalla asiakirjoja, onko menettelyjä noudatettu