Rahoittaa

Suhteellinen myynti-arvon menetelmä

Suhteellinen myynti-arvon menetelmä on tekniikka, jota käytetään jakamaan yhteiset kustannukset tuotteiden myyntihintojen perusteella. Esimerkiksi tuotantoprosessille aiheutuu 100 dollaria kustannuksia kahden tuotteen luomiseksi, joista toinen (tuote A) myydään hintaan 400 dollaria ja toinen (tuote B) hintaan 100 dollaria. Tällä menetelmällä 80% 100 dollarin yhteisistä kustannuksista kohdistetaan tuotteelle A. Laskelma on:

100 dollarin yhteishinta x (400 dollaria ÷ ÷ (400 dollaria + 100 dollaria)) = 80 dollaria

Loput 20% 100 dollarin yhteisistä kustannuksista kohdennetaan tuotteelle B. Laskelma on:

100 dollarin yhteishinta x (100 dollaria ÷ ÷ (400 dollaria + 100 dollaria)) = 20 dollaria

Tuloksena oleva kustannusten kohdentaminen jakaa kustannukset tasaisesti tuotteisiin, jolloin kullekin tuotteelle on suunnilleen sama marginaali. Tuotemarginaalit voivat kuitenkin edelleen vaihdella riippuen kustakin tuotteesta jakopisteen jälkeen aiheutuneista kustannuksista.