Rahoittaa

Poisto ilman poistoja

Poistoilla tarkoitetaan aineellisen käyttöomaisuuden ilmoitettua määrää, lukuun ottamatta kaikkia siitä kertyneitä poistoja. Nämä tiedot voidaan ilmoittaa erikseen yrityksen taseessa, jossa käyttöomaisuuden yhteenlaskettu määrä ennen poistoja ilmoitetaan yhdessä erässä ja sen jälkeen kertyneet poistot, ja kolmannessa rivikohdassa nämä kaksi yhdistetään "poistojen nettona". ”Rivikohta.