Rahoittaa

Vähimmäistakuumääritelmä

Vähimmäistakuu on ennakkomaksu, jonka lisenssinsaaja suorittaa lisenssinantajalle oikeuden myydä tai levittää musiikkia tai elokuvia. Luvanhaltijan tulisi kirjata tämä maksu omaisuudeksi. Tämä summa veloitetaan myöhemmin kuluksi vastaavan lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos osa maksusta ei vaikuta saatavan takaisin lisenssinsaajan saamien oikeuksien tulevasta käytöstä, maksun palauttamaton osa olisi veloitettava kuluna kuluvalla kaudella.

Kun takuuseen liittyvä tuote myydään odotettua paremmin, lisenssinsaaja on velvollinen suorittamaan lisämaksuja lisenssinantajalle.