Rahoittaa

Kihlakirje

Toimeksiantokirje on palveluyrityksen sopimus palvelujen tarjoamisesta asiakkaalle. Kirje on lähinnä lyhennetty sopimus, jossa määritellään suoritettavat palvelut ja maksettavan korvauksen määrä. Sitouttamiskirjeitä vaaditaan yleisesti vero-, tilintarkastus-, rahoitus-, konsultointi- ja oikeudellista neuvontaa harjoittavilla palveluyrityksillä.

Molempien osapuolten valtuutettujen edustajien on allekirjoitettava sitoutumiskirje, ennen kuin sitä pidetään oikeudellisesti sitovana järjestelynä. Koska tätä kirjettä pidetään sopimuksena, sen tulee käsitellä molempien osapuolten velvollisuuksia, mukaan lukien seuraavat seikat:

  • Tarkat tarjottavat palvelut, mukaan lukien mahdolliset eräpäivät

  • Suorituskyvyn kriteerit

  • Asiakkaan suorittamien maksujen tarkka määrä ja ajoitus

  • Mahdolliset takuut suoritukselle

  • Kuinka kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen

Toimeksiantoa voidaan käyttää, kun toinen tai molemmat osapuolet eivät ole halukkaita tekemään yksityiskohtaisempaa sopimusjärjestelyä.