Rahoittaa

Investointien ja tulomenojen ero

Investoinnit kohdistuvat käyttöomaisuuteen, jonka odotetaan olevan tuottavaa omaisuutta pitkään. Tulomenot koskevat kuluja, jotka liittyvät tiettyihin tulotapahtumiin tai toimintakausiin, kuten myytyjen tuotteiden kustannukset tai korjaus- ja ylläpitokustannukset. Siten näiden kahden menolajin väliset erot ovat seuraavat:

  • Ajoitus. Investoinnit kirjataan kuluksi vähitellen poistojen avulla ja pitkällä aikavälillä. Tulomenot kirjataan kuluksi kuluvalla kaudella tai pian sen jälkeen.

  • Kulutus. Investointien oletetaan kulutettavan vastaavan käyttöomaisuuden käyttöiän aikana. Tulomenojen oletetaan kuluvan hyvin lyhyessä ajassa.

  • Koko. Kyseenalaisempi ero on, että investointeihin liittyy yleensä suurempia rahamääriä kuin tulomenoihin. Tämä johtuu siitä, että menot luokitellaan investointeihin vain, jos ne ylittävät tietyn kynnysarvon. jos ei, se nimetään automaattisesti tulomenoksi. Tietyt melko suuret menot voidaan kuitenkin luokitella tulomenoiksi, kunhan ne liittyvät suoraan tulotapahtumiin tai ovat kausikustannuksia.