Rahoittaa

Olennaisen väärentämisen riski

Olennaisen virheellisyyden riski on riski siitä, että organisaation tilinpäätös on merkittävässä määrin virheellinen. Tilintarkastajat arvioivat tämän riskin kahdella seuraavalla tasolla:

  • Väitetasolla. Tämä jaetaan edelleen luontaiseen riskiin ja kontrolliriskiin. Luontainen riski on väitteen altis virheellisyydelle virheiden tai petosten takia, ennen kuin harkitaan valvontaa. Valvontariski on virheellisyyden riski, jota raportoivan yhteisön sisäiset tarkastukset eivät estä tai havaitse.

  • Tilinpäätöstason tasolla. Liittyy koko tilinpäätökseen. Tämä riski on todennäköisempi, kun on olemassa petosmahdollisuus.

Kun olennaisten virheellisyyden riski on suuri, havaitsemisriski pienenee (lisää aineellisista menettelyistä saatujen todisteiden määrää). Se vähentää tarkastuksen kokonaisriskiä.