Rahoittaa

Velan vakuus

Velkapaperi on kaiken tyyppinen vakuus, joka on maksettava takaisin korkoineen sijoittajalle kokonaisuudessaan. Sijoittajalla on oikeus käydä kauppaa arvopaperilla kolmannen osapuolen kanssa. Velkapaperiin liittyvä riski on yleensä pienempi kuin oman pääoman ehtoinen vakuus, koska lainamäärä tulisi lopulta maksaa takaisin. Esimerkkejä velkapapereista ovat joukkovelkakirjat, vaihtovelkakirjalaina, yritystodistus, velkakirjat ja lunastettavissa olevat osakkeet.