Rahoittaa

Luontainen arvo

Sisäinen arvo mittaa optio-oikeuden arvon. Se on osakkeen käyvän arvon ylittävä määrä taustalla olevan optio-oikeuden toteutushinnasta kerrottuna osakkeiden lukumäärällä, johon instrumentti muuntuu. Käsitettä käytetään liikkeeseen lasketun optio-oikeuden arvon kirjaamisessa.

Esimerkki sisäisestä arvosta

Luminescence Corporation on yksityisomisteinen yritys. Se laskee liikkeeseen 5 000 000 dollarin vaihtovelkakirjalainan, joka voidaan muuntaa yhtiön kantaosakkeeksi kahdessa vuodessa 12 dollarin muuntohintaan (joka on myös osakkeen nykyinen käypä arvo). Velkasopimuksessa on lisäsäännös, jonka mukaan muuntohinta putoaa 8 dollariin 18 kuukaudessa, jos Luminescence ei suorita alkuperäistä julkista tarjousta kyseiseen päivämäärään mennessä.

Muunnosvaihtoehdon sisäinen arvo lasketaan seuraavasti:

(Saatu rahoitus ÷ lopullinen muunnoshinta) × ero muuntohinnoissa)

= ($5,000,000 ÷ $8) × ($12 - $8) = $2,500,000

Luminesenssin tulisi tunnistaa muunnosvaihtoehdon sisäinen arvo, kun se laskee liikkeeseen vaihtovälineen.