Rahoittaa

Ero osakkeenomistajan ja sidosryhmän välillä

Sekä osakkeenomistajat että sidosryhmät ovat yhteydessä yhtiöön, mutta heidän etunsa organisaatiossa eroavat toisistaan. Osakkeenomistaja on henkilö tai yhteisö, joka omistaa osakkeita yhtiössä. Osakkeenomistajalla on oikeus äänestää hallitukselle ja pienelle joukolle lisäannoksia sekä saada osinkoa liiketoiminnasta ja osuus mahdollisesta jäljellä olevasta rahasta, jos yhteisö myydään tai puretaan. Etuosakkeiden haltijalla voi olla lisäoikeuksia.

Sidosryhmät edustavat huomattavasti laajempaa ryhmää, koska niihin kuuluvat kaikki, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen menestyksestä tai epäonnistumisesta. Tähän ryhmään voi kuulua osakkeenomistajia, mutta se ylittää osakkeenomistajien lisäksi myös velkojat ja asiakkaat, työntekijät, paikallisen yhteisön ja hallituksen.

Siksi osakkeenomistajat ovat osa suurempaa sidosryhmää. Perinteisesti osakkeenomistajia on pidetty tärkeämpinä kuin kaikkia muita liiketoiminnan sidosryhmiä, koska he omistavat yhteisön ja niillä on oikeus saada sen kassavirrat tietyissä olosuhteissa. Julkinen näkemys osakkeenomistajien etusijasta sidosryhmiin nähden muuttuu vähitellen ottaen huomioon yritysten saasteiden kasvavat vaikutukset paikallisyhteisöihin ja työntekijöihin sekä työvoiman vähentämisen vaikutukset paikallishallintoon, yhteisöihin ja työntekijöihin. Jos tämä suuntaus jatkuu, yritykset saattavat joutua kasvavan paineen alaiseksi tehdä kustannuksia muiden sidosryhmien miellyttämiseksi, mikä johtaa osakekohtaisen tuloksen laskuun, joka vaikuttaa osakkeenomistajien varallisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen perinteinen vaurauden maksimointitavoite voi heikentyä ajan myötä muiden sidosryhmille suotuisampien aloitteiden hyväksi.