Rahoittaa

Kirjanpitomenettely

Kirjanpitomenettely on standardoitu prosessi, jota käytetään kirjanpito-osaston toiminnon suorittamiseen. Esimerkkejä kirjanpitomenettelyistä ovat:

  • Lasku asiakkaille

  • Maksa laskuja toimittajilta

  • Laske työntekijöiden palkanlaskenta

  • Laske käyttöomaisuuden poistot

  • Tunnista käyttöomaisuus

  • Suorita pankkitilaus

Kirjanpitomenettely on suunniteltu suorittamaan toiminto tehokkaasti samalla, kun siihen sisältyy riittävät valvontatoimet tappioriskin vähentämiseksi. Menettely voidaan myös kehittää koulutustyökaluksi työntekijöille, jotka voivat tutustua asiakirjaan saadakseen käsityksen uudesta työstä.