Rahoittaa

Osallistumaton suunnitelma

Ei-maksuperusteinen järjestely on mikä tahansa eläkejärjestely tai muu etuusjärjestely, jonka kokonaan maksaa työnantaja. Suunnitelmaan osallistuvien ei tarvitse suorittaa maksuja. Työnantajat laativat työntekijöilleen usein henkivakuutusmaksuja koskevia järjestelyjä, vaikka vakuutusten kokonaismäärä on yleensä pieni. Avustuksettomat järjestelyt ovat edullisimpia matalapalkkaisille työntekijöille, joilla ei ehkä muuten ole varaa siihen liittyviin etuuksiin.