Rahoittaa

Vaatimus

Vaatimus on työntekijän kirjallinen pyyntö organisaation osto-osastolle tavaroiden tai palveluiden ostamiseksi. Tässä pyynnössä määritetään tarkka tuote ja määrä, joka on hankittava, jotta ostohenkilöstö voi hankkia tarvittavat tuotteet tehokkaammin. Osastopäällikkö, jonka osastolta veloitetaan osto, voi allekirjoittaa hakulomakkeen. se antaa esimiehelle hyväksynnän jokaisesta ostoksesta. Vaatimuksen käyttö voi olla aikaa vievää, joten monet organisaatiot käyttävät hankintakortteja ohittamaan prosessin halvemmille ostoksille.