Rahoittaa

Tulotilit

Tuottotilit on suunniteltu tallentamaan erityyppisiä myyntitapahtumia. Organisaatio voi tuottaa monenlaisia ​​tuloja, joten on järkevää tallentaa ne eri tileille. Tämä tehdään sellaisen raportin luomiseksi, joka kerää tulot tyypin mukaan, jatko-analyysiä varten. Tilit, joihin tulotapahtumat voidaan kirjata, riippuvat tilien perustana olevien tapahtumien luonteesta. Esimerkiksi:

  • Palvelumyynti. Tätä tiliä käyttävät organisaatiot, jotka tarjoavat palveluita asiakkailleen, kuten konsulttipalveluja tai veroneuvoja. Tämän tyyppiset tulot laskutetaan tyypillisesti tunneittain asiakkaille tai kiinteä maksu palvelujen vastineeksi (kuten 100 dollarin kiinteä maksu pesukoneen korjaamisesta).

  • Tuotemyynti. Tätä tiliä käyttävät yritykset, jotka myyvät tavaroita asiakkailleen, kuten autoja tai kulutuselektroniikkaa. Tämän tyyppiset tulot laskutetaan tyypillisesti kiinteän palkkion perusteella lähetettyä yksikköä kohti.

Tuottotilit voidaan jakaa osiin monin tavoin. Esimerkiksi palvelumyynti voidaan tallentaa erillisille tileille jokaiselle konsulttiyrityksen aluetoimistolle ja sitten koota yhteen palvelumyynnin rivikohtaan koko yritykselle. Vaihtoehtoisesti tuotemyynti voidaan tallentaa erillisille tileille kustakin tuotteesta tai maantieteellisestä alueesta ja sitten koota yhteen yrityksen koko tuotteen myyntiriviin.

Tuloja voidaan ansaita myös toiminnasta, joka ei liity suoraan toimintaan. Nämä tulot tallennetaan tyypillisesti erillisille tileille, kuten:

  • Korkotuotot

  • Osinkotuotot

  • Vuokratuotot

Nämä käyttämättömät tuototilit voidaan ilmoittaa pienemmiksi tuloslaskelmassa, jotta niitä ei sekoitettaisi päätoiminnan tulotileihin.

Edellisen luettelon tärkeimpien tulotilien lisäksi on myös useita vastaavia vasta-tilejä. Nämä tilit on suunniteltu tallentamaan vähennykset tuloista erikseen. Yleisimmät vastatulotilit ovat:

  • Myyntialennukset. Tämä tili tallentaa kaikki asiakkaalle alennuksia vastaan ​​annetut alennukset.

  • Myyntikorvaukset. Tämä tili tallentaa kaikki laskun normaalihinnasta asiakkaille myönnetyt alennukset.

  • Myynti palaa. Tämä tili tallentaa palautettujen tuotteiden varauksen, jonka odotetaan saavan asiakkailta.

Liiketoiminnan tuotot paritetaan niihin liittyvien vasta-tuototilien kanssa liikevaihdon johtamiseksi, joka raportoidaan tuloslaskelmassa.

Näille tileille tallennetut määrät olisi kirjattava palvelujen toimittamisen tai tavaroiden lähetyspäivämäärän mukaan (tulojen kirjaamista koskevien erityissääntöjen mukaisesti) suoriteperusteisen kirjanpidon mukaisesti.