Rahoittaa

Oman pääoman määritelmä

Oma pääoma on sen omistajien liiketoimintaan sijoittamien varojen nettomäärä plus mahdolliset voittovarat. Se lasketaan myös yhteisön taseen kaikkien kirjattujen varojen ja velkojen kokonaismääräerona. Analyytikko vertaa oman pääoman määrää rutiininomaisesti taseessa ilmoitettuun velkaan nähdäkseen, onko yritys asianmukaisesti aktivoitu.

Oman pääoman käsite viittaa myös erityyppisiin saatavilla oleviin arvopapereihin, jotka voivat tarjota omistusosuuden yrityksessä. Tässä yhteydessä pääoma viittaa kantaosakkeisiin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin.

Yksityishenkilöllä pääoma viittaa omistusosuuteen omaisuuserästä. Esimerkiksi henkilö omistaa kodin, jonka markkina-arvo on 500 000 dollaria, ja velkaa 200 000 dollaria siihen liittyvästä asuntolainasta, jättäen kotiin 300 000 dollaria omaa pääomaa.