Rahoittaa

Kuinka laskea investoinnit

Kolmannen osapuolen tilinpäätöstä analysoitaessa saattaa olla tarpeen laskea sen investoinnit. Tätä tarvitaan sen selvittämiseen, viettääkö organisaatio riittävän määrän käyttöomaisuuteen toimintansa ylläpitämiseksi. Paras tapa laskea investointeja on investointikaava. Vaiheet ovat:

 1. Hanki kohdeyrityksen tilinpäätös vuoden lopusta kahden viime vuoden ajalta. Jos yritys on julkisessa omistuksessa, nämä tiedot ovat helposti saatavissa Arvopaperimarkkinakomission verkkosivustolta.

 2. Vähennä edellisen vuoden tilinpäätöksessä luetellun käyttöomaisuuden nettomäärä juuri päättyneen vuoden nettovarallisuudesta. Tuloksena on käyttöomaisuuden nettomuutos. Tätä lukua on muutettava edelleen seuraavilla vaiheilla:

  • Poista kaikki aineettomat hyödykkeet laskelmasta. Oletamme, että olet kiinnostunut vain aineellisten hyödykkeiden kustannuksista, joten aineettomia hyödykkeitä ei tarvita. Lisäksi suurin osa aineettomista hyödykkeistä hankittiin yritysostoilla, ei investointien avulla.

  • Poista kaikki yrityskauppojen kautta raportointikaudella saadut varat. Nämä tiedot on lueteltava tilinpäätöksen liitteissä.

 3. Vähennä edellisen vuoden tilinpäätöksessä lueteltujen kertyneiden poistojen kokonaismäärä juuri päättyneeltä vuodelta luetelluista kertyneiden poistojen kokonaismäärästä. Tuloksena on poistojen kokonaismäärä juuri päättyneeltä vuodelta. Vaihtoehtoinen lähde on tuloslaskelmassa luetellut poistokulut juuri päättyneeltä vuodelta. Luku ei saa sisältää poistoja eikä hankittuihin omaisuuseriin liittyviä poistoja.

 4. Lisää vuoden kokonaispoistot käyttöomaisuuden nettomäärän muutokseen. Tämä on kokonaissumma, jonka yritys käytti investointeihin mittausjakson aikana.

Vaihtoehtoisesti saatat olla kiinnostunut summasta, jonka yritys käyttää ohjelmistokehitysprojekteihin. Tämä voi olla kriittinen erä, jos menot aktivoidaan sen sijaan, että ne veloitettaisiin kuluksi syntymishetkellä. Nämä tiedot voidaan ilmoittaa taseen käyttöomaisuus-rivikohdassa tai liitteenä olevissa alaviitteissä. Kummassakin tapauksessa vertaile kahden viime vuoden tietoja päätetyjen ohjelmistoprojektien menojen muutoksen määrittämiseksi.

Lisäkysymys, johon liittyy investointien analyysi, on selvittää, kuinka moni menoista liittyy olemassa olevien varojen korvaamiseen verrattuna liiketoiminnan laajentamiseen tarkoitettuihin menoihin. Voit arvioida nämä tiedot kolmella tavalla:

 • Seuraa pääomakustannuksia trendiviivalla. Jos menot ovat suhteellisen tasaiset, suurin osa kaikista menoista on luultavasti ylläpitolajikkeita.

 • Vertaa investointeja myyntiin. Investointeihin ja myynteihin ei ole suoraa yhteyttä. Kuitenkin, jos verrataan näitä kahta usean vuoden aikana ja menojen osuus myynnistä kasvaa, on todennäköistä, että yritys investoi enemmän kuin vain ylläpitoinvestointeihin.

 • Yhdistä investoinnit liiketoimintayksiköihin. Jos kohdeyritys kasvaa nopeasti tietyssä liiketoimintayksikössä, etsi alaviitteistä kyseiseen liiketoimintayksikköön liittyvien investointien määrä.