Rahoittaa

Lakisääteinen sulautuminen

Lakisääteinen sulautuminen on liiketoimintojen yhdistäminen, jossa yksi yhdistyvistä yhteisöistä toimii edelleen oikeushenkilönä. Tämä kohtelu eroaa lakisääteisestä konsolidoinnista, jossa molemmat sulautuvat yksiköt irtisanotaan ja korvataan seuraajaorganisaatiolla. Lakisääteinen sulautuminen on sama kuin yritysosto, jossa yksi yhteisö selviää kaupasta.