Rahoittaa

Järjestelmän ulkopuolinen riskin määrittely

Järjestelmään kuulumaton riski on yritykselle tai teollisuudelle ominainen vaara. Järjestelmättömän riskin olemassaolo tarkoittaa, että yhtiön arvopapereiden omistajalle on vaarana näiden arvopapereiden arvon epäedulliset muutokset organisaatioon liittyvän riskin vuoksi. Tätä riskiä voidaan vähentää hajauttamalla investoinnit useille toimialoille. Tällöin kuhunkin salkun arvopaperiin liittyvät riskit pyrkivät peruuttamaan toisensa. Paras tapa vähentää systemaattista riskiä on hajauttaa laajasti. Sijoittaja voisi esimerkiksi sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat peräisin useilta eri toimialoilta, sekä sijoittamalla valtion arvopapereihin. Esimerkkejä systemaattisista riskeistä ovat:

  • Sääntelyn muutos, joka vaikuttaa yhteen alaan

  • Uuden kilpailijan tulo markkinoille

  • Yrityksen on pakko vetää pois yksi tuotteistaan

  • Yrityksen todetaan valmistaneen petollisia tilinpäätöksiä

  • Ammattiliitto kohdistaa yrityksen työntekijöiden ulosmarssiin

  • Ulkomaalainen hallitus pakkolunastaa tietyn yrityksen varat

Sijoittaja voi olla tietoinen joistakin riskeistä, jotka liittyvät tiettyyn yritykseen tai toimialaan, mutta aina on olemassa muita riskejä, jotka kasvavat ajoittain.

Hajauttamisen käyttö aiheuttaa edelleen sijoittajalle järjestelmäriskin, joka on riskejä, jotka vaikuttavat markkinoihin kokonaisuutena.