Rahoittaa

Myy tai käsittele uusi päätös

Myynti- tai prosessointipäätös on valinta tuotteen myymisestä nyt tai sen jatkojalostamisesta lisätulojen ansaitsemiseksi. Tämä valinta perustuu asteittaiseen analyysiin siitä, ylittävätkö saadut lisätulot ylimääräisistä käsittelyistä aiheutuvat lisäkustannukset. Esimerkiksi, jos vihreä widget voidaan muuntaa punaiseksi widgetiksi lisäkustannuksina 1,00 dollaria yksikköä kohti, jatkokäsittely on hyvä idea, kunhan saavutettavissa oleva lisähintavoitto on vähintään 1,01 dollaria yksikköä kohti.

Myynti- tai prosessointipäätös syntyy yleisimmin, kun valmistusprosessilla syntyy kaksi tai useampia tuotteita. Siinä vaiheessa, kun tuotteet voidaan jakaa toisistaan ​​(jakautumispiste), on mahdollisuus myydä tavarat välittömästi tai yrittää saada lisäarvoa sitoutumalla enemmän jalostukseen. Tämä päätös voi vaihdella ajan myötä tuotteen markkinahintojen muutosten perusteella jokaisessa käsittelyvaiheessa. Jos myöhemmän vaiheen tuotteen markkinahinta laskee, voi olla järkevämpää myydä se ilman lisäkäsittelyä. Päinvastoin, jos myöhemmän vaiheen tuotteen markkinahinta nousee, parempi vaihtoehto voi olla jatkokäsittely korkeamman voiton saamiseksi.