Rahoittaa

Poistettavissa olevat kustannukset

Poistokustannukset ovat käyttöomaisuuden yhteenlasketut osto- ja asennuskustannukset vähennettynä sen arvioidulla pelastusarvolla. Poistokustannuksia käytetään omaisuuserän jaksotettujen poistojen perustana. Esimerkiksi yritys ostaa koneen 10 000 dollarilla ja arvioi, että koneen hyötyajan lopussa sen arvo on 2 000 dollaria. Siksi koneen poistokustannukset ovat 8000 dollaria, joka lasketaan seuraavasti:

10000 dollaria ostohinta - 2000 dollaria Pelastusarvo = 8000 dollaria Poistettavat kustannukset

Tämän jälkeen yritys käyttää poistomenetelmää, kuten tasapoisto-menetelmää, veloittamaan 8 000 dollarin poistokustannukset asteittain koneen käyttöiän aikana.

Käsitettä ei sovelleta aineettomaan hyödykkeeseen, koska tämän tyyppinen omaisuuserä poistetaan eikä poisteta.