Rahoittaa

Tappion varautuminen

Tappion varautuminen on kustannuslaskelmasta, mitä pidetään todennäköisenä tulevana tapahtumana, kuten oikeusjutun kielteinen tulos. Tappioriskit antavat organisaation tilinpäätöksen lukijoille varhaisen varoituksen todennäköisestä velvoitteeseen liittyvästä maksusta.

Jos tällaisen tappion määrää ei voida luotettavasti arvioida eikä sitä pidetä todennäköisenä, yhteisö voi silti päättää keskustella erästä tilinpäätöksen mukana olevissa alaviitteissä.