Rahoittaa

Jäljitys

Jäljitys on prosessi, jolla seurataan kirjanpitotapahtumien tapahtumia takaisin lähdeasiakirjaan. Tähän sisältyy tavallisesti kohteen löytäminen pääkirjasta, sen jäljittäminen tytäryhtiön kirjanpitoon (tarvittaessa) yksilöllisen tunnistusasiakirjan numeron etsimistä varten ja siirtyminen sitten kirjanpitotiedostoihin etsimään lähdeasiakirja. Seurantaa käytetään tapahtumavirheiden jäljittämiseen, ja myös tarkastajat tarkistavat, että tapahtumat on kirjattu oikein.