Rahoittaa

Voitto verojen jälkeen

Voitto verojen jälkeen on yrityksen tulos, kun kaikki verot on vähennetty. Tämä määrä on organisaation tuottama lopullinen jäljellä oleva voitto. Voittoa verojen jälkeen pidetään parhaana mittana yrityksen kyvylle tuottaa tuottoa, koska se sisältää sekä liiketoiminnan tuotot että muut lähteet, kuten korkotuotot.

Sijoittajat seuraavat tarkasti voittojen verojen jälkeistä marginaalia nähdäkseen, muuttuuko yrityksen tulonmuodostuskyky ajan myötä. Jos näin on, sitä voidaan pitää arvostusindikaattorina, joka voi johtaa osakekurssin muutokseen.

Jos yritys on julkisessa omistuksessa, se raportoi myös voiton verojen jälkeen osakekohtaisesti. Nämä tiedot näkyvät tuloslaskelmassa.

Samankaltaiset ehdot

Voitto verojen jälkeen tunnetaan myös nettotuloksena verojen jälkeen.