Rahoittaa

Kasvomäärän määrittely

Nimellisarvo on rahoitusinstrumentin etuosassa ilmoitettu arvo. Termi koskee yleensä joukkolainasertifikaatissa ilmoitettua määrää, jonka liikkeeseenlaskijan on maksettava joukkovelkakirjan erääntyessä. Tämä kasvosumma on yleensä 1 000 dollaria. Joukkovelkakirjalainaa voidaan myydä alennuksella tai korkeammalla nimellisarvoonsa riippuen korosta, jonka sijoittaja haluaa saavuttaa. Täten nimellisarvoa pienemmän maksaminen johtaa korkeampaan efektiiviseen korkoon, kun taas nimellismäärän ylittävä maksaminen johtaa alempaan efektiiviseen korkoon.

Henkivakuutuksesta maksettua määrää (kuten 100 000 dollaria vakuutuksessa mainitun henkilön kuolemasta) kutsutaan myös kasvosummaksi, koska se ilmoitetaan vakuutusasiakirjan ensimmäisellä sivulla (tai "kasvot").

Nimellisarvo voi viitata myös kolikossa tai setelissä ilmoitettuun määrään.